Wat doet een agrarisch coach

Wat doet een agrarisch coach

Agrarische coaching is er voor

Ondernemersvragen

Persoonlijke ontwikkeling

Conflictbemiddeling

Wil je weten of een agrarisch coach jou kan helpen?

Via mijn website vind je veel voorbeelden en vragen die jou duidelijk maken op welke manier coaching jou kan ondersteunen in jouw ondernemerschap. Voor zowel persoonlijke vragen als zakelijke thema’s kun je terecht bij een agrarisch coach.

Welke vragen en situaties kom jij in jouw praktijk als agrarisch coach tegen?

 • Man en vrouw zijn na jarenlang hardwerken met gezin uit elkaar gegroeid.
 • Vader en zoon strijden over rol en zeggenschap in het bedrijf.
 • Veranderingen en negatieve beeld op boeren ontneemt energie om te werken.
 • Vrouw zoekt naar haar rol binnen het bedrijf.
 • Continu ruzie en strijd tussen partners vanwege schulden en stress.
 • Schoonouders en koude kant kunnen niet met elkaar door een deur.
 • Kinderen worden het niet eens over de verdeling van de boerderij.
 • Zoon wil bedrijf voortzetten maar twijfelt over financiële haalbaarheid.
 • Grote ondernemer kan niet uitbreiden vanwege bezwaren uit zijn omgeving.
 • Ondernemer vind het lastig om zijn personeel aan te spreken op gebreken.
 • Familie werkt samen, maar maakt geen afspraken over de samenwerken en de taakverdeling.
 • Door werkdruk bij boer of boerin ontstaat burn-out.
 • Continue irritatie tussen moeder en zoon in werk en privé.
 • Angst om te kiezen om te stoppen met het bedrijf.
 • Niet durven loslaten van de boerderij, het overdragen aan de zoon.
 • Ouders willen continu inbreng op de werkzaamheden en beslissingen.
 • Dochter wordt niet serieus genomen als potentiële bedrijfsopvolger.
 • Boerin wil kiezen voor haar eigen werk, maar voelt zich schuldig als zij niet helpt op de boerderij.
 • Boer heeft moeite dat zijn kinderen de boerderij niet willen overnemen.
 • Ondernemer verwaarloost zijn erf en dieren, omgeving signaleert depressie.
 • Opvolger twijfelt wat hij nou echt wilt met het bedrijf.
 • Niet weten op welke manier je kunt veranderen.
 • Innovatie willen, maar niet weten wat en hoe dit kan.
 • Willen verbeteren als ondernemer in werkwijze, aanpak en efficiëntie.
 • Gepast ouder worden op de boerderij.
 • Afscheid en rauw bij overlijden van geliefde en collega.
 • Verplicht buitenshuis moeten werken vanwege financiële zorgen.

Hoe zet jij je in voor bedrijven als coach?

Ik help bij het bouwen van bruggen tussen organisaties en boeren. Ik help organisaties betere aan te sluiten bij de behoeftes van de boer door de juiste taal en voorbeelden te gebruiken. Ik leer organisaties hoe zij de rol van de boerin meer kunnen inzetten voor verandering en innovatie. Ik stimuleer bedrijven het ondernemerschap van hun klanten centraal te stellen in adviesgesprekken en klantcontact.

Kies voor een zelfstandig en onafhankelijk coach

Direct contact en een afspraak?

 • Neem contact op per telefoon of mail.
 • Vul het intakeformulier in.
 • We plannen direct een afspraak.

Flexibel en in heel Nederland

 • Bij jou thuis of in mijn praktijk
 • Met een netwerk van collega’s help ik je ook bij jou in de buurt aan een agrarisch coach die bij jou past.

Een andere aanpak: agrarische coaching voor erfbetreders.

 • Hoe sluit ik beter aan bij de vragen van mijn klanten?
 • Ik vind het lastig om mijn fouten aan een klant toe te geven.
 • Hoe ga ik om met een boze of gefrustreerde boer?
 • Hoe maak ik mijn zorgen over de klant bespreekbaar?
 • Ik wil mijn adviesvaardigheden ontwikkelen
 • Hoe kan ik informatie aantrekkelijk en eenvoudig overbrengen aan de boer?
 • Wanneer houdt mijn hulp op, wat zijn mijn grenzen?
 • Ik wil mijn communicatie met klanten verbeteren.
 • Hoe vertel ik slecht nieuws?

Een andere aanpak: agrarische coaching voor bedrijven

 • De boer op, een workshop over lastige gesprekken met een boer.
 • Een gastvrouw met een opening over het belang van communicatie, een pakkende spreker
 • Een presentatie over de rol en invloed van de vrouw in de agrarische sector.
 • Een training communicatie en samenwerken
 • Teamanalyse op kracht en ontwikkeling
 • Een klantendag over sociale bedrijfsontwikkeling
 • Een vertrouwenspersoon voor uw medewerkers die lastige situaties met klanten meemaken.
 • Een vertrouwd gezicht voor persoonlijke vragen van uw klanten
 • Een ontwikkelingsprogramma voor al uw jonge ondernemers
 • Loopbaanbegeleiding voor agrarische klanten
 • Ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging van landbouwbedrijven
 • Begeleiding van ondernemers die vallen onder bijzonder beheer bij hun bank
 • Omgevingsbewustzijn creëren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor bedrijven die inzetten op

 • Communicatie en samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Efficiënte gespreksvoering en dienstverlening
 • Waardering en aandacht voor de rol van de agrarische vrouw
 • Sociale bedrijfsontwikkeling en innovatie
 • Persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers
 • Loopbaanbeëindiging bij bedrijfsbeëindiging
 • Verrijking en verdieping van de ondernemerskwaliteiten van hun klanten

Agrarische coaching is er voor de veehouderij, de akker- & tuinbouw en alle aanverwante agrarische dienstverleners en organisaties.

 • Melkveehouderij
 • Geitenhouderij
 • Pluimveehouderij
 • Glastuinbouw
 • Varkenshouderij
 • Pelsdierhouderij
 • Konijnenfokkerij
 • Zorgboerderij
 • Recreatieve boerderijen
 • Boerencampings
 • Nertsenhouderij
 • Loonwerkers
 • Schapenhouderij
 • Provincie en gemeentes
 • Accountants en boekhouders
 • Tuinderij
 • Biologische landbouw
 • Stadslandbouw
 • Gewassenteelt
 • Voerleveranciers
 • Veeartsen
 • Belangenbehartigers