Tips voor boeren over hoe overeind te blijven tijdens coronacrisis

Tips voor boeren over hoe overeind te blijven tijdens coronacrisis


Stal en akker schreef het onderstaande artikel
Het team van AgrarischeCoaches.nl wil boeren in tijden van corona een steuntje in de rug bieden. Daarom geven ze tips en adviezen, onder andere over hoe om te gaan met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Maar ook over hoe je als boer zelf overeind blijft in deze tijd. Een van de coaches is Liza Simons, zij werkt vanuit provincie Noord-Brabant.

„Ik merk wel dat de vraag naar psychische hulp onder boeren nu toeneemt. In het begin werd vaak nog afgewacht hoe de situatie zich zou ontwikkelen, maar na het sluiten van de horeca kwamen veel boeren in de knel. Ze zitten nu langer in onzekerheid en de financiële gevolgen voor de bedrijven worden ook steeds beter zichtbaar”, zegt Simons.

Volgens Simons leidt niet alleen de coronacrisis tot meer behoefte aan coaching. „Het is een opeenstapeling van zaken. Voor de veebedrijven, waar in Brabant de laatste tijd al veel om te doen is geweest, is dit het zoveelste wat op hun bordje komt.” De agrarisch coach merkt dat veel boeren in eerste instantie aankloppen met vragen op financieel gebied. „Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Als je eenmaal langer met iemand in gesprek bent, dan gaat het ook over hoe iemand zich voelt en hoe je als boer in deze tijd van onzekerheid je hoofd koel kunt houden. Maar ook het gezinsleven komt aan bod. Veel boeren zitten nu ook met de druk dat de kinderen thuis zitten.”

‘Hou het gezellig’

Omdat door de coronamaatregelen er meer druk op het gezinsleven kan komen te staan, bijvoorbeeld doordat de kinderen thuis hun schoolwerk moeten doen, is het volgens de coaches van AgrarischeCoaches.nl erg belangrijk om het ‘gezellig te houden op het eigen erf’. Zo adviseren zij om ’s ochtends met elkaar te bespreken wat de verwachtingen zijn voor de dag en wie wat doet. Verder benadrukken ze dat het belangrijk is om als agrarisch ondernemer in deze tijd goed voor jezelf te blijven zorgen. Eén van de tips is om, ondanks dat er door de maatregelen minder erfbetreders zullen langskomen, toch contact te blijven houden met mensen. Dit kan bijvoorbeeld via videobellen, Skype of Zoom.

Een ander advies is om als boer goed na te denken over hoe het bedrijf kan doorgaan wanneer er sprake is van een coronabesmetting. Een van de tips hierbij is om de administratie en werkprotocollen voorhanden en op orde te houden.

Dalende liquiditeit

De coaches besteden in hun begeleiding ook aandacht aan de impact van financiële gevolgen van de coronacrisis. Een dalende liquiditeit kan bij een ondernemer en zijn gezin zorgen voor veel stress, aldus Simons.Het is volgens de coaches belangrijk om als agrarisch ondernemer te blijven communiceren met leveranciers. Als er bijvoorbeeld problemen met betalingen worden voorzien, adviseren zij tijdig contact op te nemen met de leveranciers zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over het uitgesteld of gespreid betalen van facturen.

Laagdrempelig

Middels de tips en adviezen hoopt Simons dat zij en haar collega’s agrarische ondernemers kunnen bereiken die met zorgen zitten. „We willen ze zo laagdrempelig mogelijk handvatten bieden en daarnaast willen we laten zien dat het niet gek is om hulp te vragen.”

Tekst afkomstig en volledig overgenomen uit artikel Stal en akker, geschreven door Renske Luimes