Ode aan de boerin

Ode aan de boerin

Ode aan de boerin

Aan de boerin die ervoor kiest om haar fulltime baan te behouden en die kiest voor haar eigen carrière
en vakgebied. Zij zorgt voor een verbreding van de belevingswereld van haar boer.

Aan de boerin die haar eigen baan opzegt en volledig meewerkt op de boerderij. Dat zij zich met
volle overgave stort op het werk en leven van haar partner, vind ik getuigen van moed en liefde.

Aan de boerin die naast het werk op de boerderij ook buitenshuis werkt.
Zij heeft een druk bestaan met twee banen en het huishouden dat nooit af is.

Aan de boerin die besluit zich volledig te richten op het huishouden. Zij staat te allen tijde klaar met
koffie en warm eten voor de kinderen, de boer en alle adviseurs, vertegenwoordigers en familie die
op de boerderij langskomen.

Aan de ex-boerin die ervoor heeft gekozen om de relatie met haar boer te beëindigen, omdat het leven
op de boerderij niet aansluit bij haar mogelijkheden en manier van leven. Het is moeilijk om te leren leven
met een boer, maar het is nog moeilijker om vanwege het boerenleven jouw boer te verlaten.

Aan de boerin die leert samen te werken en te leven met haar schoonfamilie. Een opgave die om veel
doorzettingsvermogen en aanpassing vraagt.

Aan de boerin die werkzaamheden van haar man opvangt omdat hij wegens ziekte of uitval niet kan
werken. Zij draagt een zware last en verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de boerderij.

Aan de boerin die met haar kennis en ondernemerschap besluit om naast de boerderij een tweede tak
op te zetten. Zij houdt de boerderij in leven met een landwinkel, zorgboerderij of een vorm van recreatie.

Aan de boerin die samen met haar boer moest stoppen met het bedrijf, omdat het niet meer kon.
Zij heeft haar hart verloren en leeft met een groot verdriet. Zij moet op zoek naar een nieuwe invulling
van haar bestaan.

Aan de boerin die voor verbinding met haar omgeving zorgt door haar producten te verkopen en te
introduceren aan de mensen. Zij zet zich in voor erkenning en acceptatie van de agrarische sector.

Aan de kersverse boerin die de stap durft te zetten om te gaan samenwonen met haar boer.
Zij maakt hiermee een dappere start met een zoektocht naar de rol die zij als boerin gaat innemen.

Aan de ex-boerin die haar werk overdraagt aan een nieuwe generatie boerinnen, waarmee zij haar
overtuigingen en ideeën over ‘goed’ boeren moet loslaten. Het getuigt van moed en vertrouwen om een
stap naar achteren te zetten.

Aan de boerin die haar man is verloren en besluit om de boerderij te verkopen en een nieuw leven op te
bouwen. Zij zit in een moeilijke periode waarin zij niet alleen afscheid moet nemen van haar geliefde, maar
ook van haar land, beesten, werk en passie.

Aan de boerin die probeert te bemiddelden bij een overname of conflict tussen vader en zoon.
Het getuigt van lef om in discussies zowel de kant van haar partner als haar zoon te kunnen verdedigen.

Aan de boerin die in tijden van tegenslag haar boer weet over te halen toch samen een kop koffie te gaan
drinken bij de buren.

Aan de boerin die na jarenlange arbeid op het bedrijf en zorg voor haar gezin kiest voor een eigen baan.
Zij heeft de moed om – na jaren van zorg voor anderen – ervoor te kiezen om voor zichzelf te zorgen.

Ik wil de boerin namens de boer bedanken voor al haar inzet, zorg en het harde werken dat zij heeft
geleverd en in de toekomst nog gaat leveren.

Zonder de boerin geen boer!