Erfbetreders

Signalen die je zeggen dat het tijd is voor “Een andere aanpak”:

 

Je klant heeft voortdurend conflicten met instanties, bedrijven, familie en personeel

Wat speelt er?
Je klant zit wellicht met een frustratie, een gevoel van machteloosheid, hij weet niet meer wat hij moet doen.

Er is sprake van dier- en/of erfverwaarlozing
 • Wat is er aan de hand?
  Geen aandacht meer kunnen of willen schenken aan het bedrijf kan een teken zijn van depressie, burn-out of andere sociale problematiek.
Je klant heeft veel openstaande rekeningen bij jou
 • Wat kan dit zijn?
  Openstaande rekeningen kunnen een signaal zijn dat het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeerd. De ondernemer kan hier misschien moeilijk over praten en probeert het voor de buitenwereld te verbloemen.
Het bedrijf staat onder toezicht bij de bank
 • Wat doet dit met je klant?
  De financiële zorgen hebben een ontzettende impact op het welzijn van de ondernemer en zijn gezin.
De bedrijfsovername stagneert
 • Wat speelt er?
  Vader en zoon kunnen het niet eens worden op inhoudelijke punten rondom de bedrijfsovername.
De boer is afwezig en vertoont zich niet meer op het erf
 • Wat is dit voor signaal?
  De ondernemer zondert zich af, heeft weinig behoefte aan contact en vereenzaamt langzaam.
Er gebeuren regelmatig bedrijfsongelukken
 • Wat is er aan de hand?
  Als de boer met zorgen rondloopt of volloopt van emotie is het moeilijk om nog secuur en veilig te werken.
Je klant gaat scheiden
 • Wat doet dit met je klant?
  Een scheiding geeft ontzettend veel spanning en kan veroorzaakt worden door de situatie op het bedrijf of het kan de toekomst van het bedrijf beïnvloeden.

* Bovenstaande vragen zijn voorbeelden. Natuurlijk is iedere situatie uniek evenals de oplossing. Hier ga ik graag samen met jou naar op zoek.

Kom je bij je klant situaties tegen die je zorgen baren?

 

Zijn er bijvoorbeeld problemen rondom samenwerken, communicatie of bedrijfsovername? Je wilt helpen, maar weet je niet hoe?
Schakel dan door naar “Een andere aanpak”!

 

Agrarische coaching kan jou en je klanten verder helpen.
Zowel bij de verbetering van de bedrijfsvoering als bij persoonlijke situaties van jouw klanten.
Het voor- en achterhuis staan met elkaar in verbinding. Hiermee is ook het persoonlijke welbevinden van de boer direct gekoppeld aan het welzijn van het bedrijf en omgekeerd.

 

Een andere aanpak, agrarische coaching geeft aandacht aan de ondernemer. Coaching biedt de ondernemer de ruimte om zijn persoonlijke verhaal te vertellen, zijn vragen en emoties bespreekbaar te maken. Agrarische coaching is werken aan veranderingen die de kwaliteit van bedrijfsvoering en het persoonlijke welbevinden van de ondernemer ten goede komen. We werken aan veranderingen in denken en doen.

Wat kun je doen?

 

Coaching van jouw klanten
Je wilt je klant doorverwijzen naar een onafhankelijke en zelfstandige agrarische coach.

 

Professionalisering eigen dienstverlening
Je wilt advies en begeleiding bij het verbeteren van communicatie naar je klant. Op individueel óf team- of organisatieniveau.

Kom je bij je klant situaties tegen die je zorgen baren?

 

Zijn er bijvoorbeeld problemen rondom samenwerken, communicatie of bedrijfsovername? Je wilt helpen, maar weet je niet hoe?
Schakel dan door naar “Een andere aanpak”!

 

Agrarische coaching kan jou en je klanten verder helpen.
Zowel bij de verbetering van de bedrijfsvoering als bij persoonlijke situaties van jouw klanten.
Het voor- en achterhuis staan met elkaar in verbinding. Hiermee is ook het persoonlijke welbevinden van de boer direct gekoppeld aan het welzijn van het bedrijf en omgekeerd.

 

Een andere aanpak, agrarische coaching geeft aandacht aan de ondernemer. Coaching biedt de ondernemer de ruimte om zijn persoonlijke verhaal te vertellen, zijn vragen en emoties bespreekbaar te maken. Agrarische coaching is werken aan veranderingen die de kwaliteit van bedrijfsvoering en het persoonlijke welbevinden van de ondernemer ten goede komen. We werken aan veranderingen in denken en doen.

Wat kun je doen?

 

Coaching van jouw klanten
Je wilt je klant doorverwijzen naar een onafhankelijke en zelfstandige agrarische coach.

 

Professionalisering eigen dienstverlening
Je wilt advies en begeleiding bij het verbeteren van communicatie naar je klant. Op individueel óf team- of organisatieniveau.

Signalen die je zeggen dat het tijd is voor “Een andere aanpak”:

 

Je klant heeft voortdurend conflicten met instanties, bedrijven, familie en personeel

Wat speelt er?
Je klant zit wellicht met een frustratie, een gevoel van machteloosheid, hij weet niet meer wat hij moet doen.

Er is sprake van dier- en/of erfverwaarlozing
 • Wat is er aan de hand?
  Geen aandacht meer kunnen of willen schenken aan het bedrijf kan een teken zijn van depressie, burn-out of andere sociale problematiek.
Je klant heeft veel openstaande rekeningen bij jou
 • Wat kan dit zijn?
  Openstaande rekeningen kunnen een signaal zijn dat het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeerd. De ondernemer kan hier misschien moeilijk over praten en probeert het voor de buitenwereld te verbloemen.
Het bedrijf staat onder toezicht bij de bank
 • Wat doet dit met je klant?
  De financiële zorgen hebben een ontzettende impact op het welzijn van de ondernemer en zijn gezin.
De bedrijfsovername stagneert
 • Wat speelt er?
  Vader en zoon kunnen het niet eens worden op inhoudelijke punten rondom de bedrijfsovername.
De boer is afwezig en vertoont zich niet meer op het erf
 • Wat is dit voor signaal?
  De ondernemer zondert zich af, heeft weinig behoefte aan contact en vereenzaamt langzaam.
Er gebeuren regelmatig bedrijfsongelukken
 • Wat is er aan de hand?
  Als de boer met zorgen rondloopt of volloopt van emotie is het moeilijk om nog secuur en veilig te werken.
Je klant gaat scheiden
 • Wat doet dit met je klant?
  Een scheiding geeft ontzettend veel spanning en kan veroorzaakt worden door de situatie op het bedrijf of het kan de toekomst van het bedrijf beïnvloeden.

* Bovenstaande vragen zijn voorbeelden. Natuurlijk is iedere situatie uniek evenals de oplossing. Hier ga ik graag samen met jou naar op zoek.

Als agrarisch coach kan ik je altijd helpen. Woon of werk je niet in de buurt? Dan koppel ik je graag aan één van mijn collega’s.