Deskundige bij VABimpuls

Deskundige bij VABimpuls

Sinds januari 2019 werk ik als deskundige voor het VABimpuls Brabant. Agrarische ondernemers of eigenaren in Brabant van vrijstaande agrarische gebouwen kunnen gebruik maken van deze voucherregeling. Via deze regeling begeleid ik als agrarisch coach in Brabant agrarische ondernemers en eigenaren van vrijstaande agrarische gebouwen. Eigenaren die willen nadenken over het gebruik van deze leegstaande gebouwen. Ik begeleid u als onafhankelijk deskundige bij het maken van keuzes voor uw bedrijf en leegstaande gebouwen.
Kijk voor meer informatie over de regeling op: www.vabimpuls.nl