Coaches zien toename in burn-outs bij boeren

Coaches zien toename in burn-outs bij boeren

Agrarische coaches begeleiden de afgelopen maanden vaker boeren met klachten over een burnout . Dit blijkt uit een belrondedoor Vee & Gewas.

Coach Dik Veefkind uit Heerhugowaard (NH) begeleidt de laatste maanden meer boeren met burn-outklachten. Signalen worden te lang genegeerd en de gevolgen onderschat, weet hij. “Het verschil tussen werknemers en boeren is dat boeren zelfstandig ondernemer zijn, waarbij privé en werk door elkaar heen lopen en de verantwoordelijkheden en gevolgen vaak groter zijn dan bij werknemers. De gevolgen van wet- en regelgeving en lage marktprijzen voelt een boer direct in zijn portemonnee. Daarnaast is het verantwoordelijkheidsgevoel en de druk van het verzorgen van een veestapel meewegend in de hoeveelheid spanning en (gebrek aan) energie die iemand ervaart. Veel boeren gaan harder werken om de eindjes aan elkaar te vast knopen, wat op zich weer een bron van burn-out kan zijn.”

Veefkind constateert veel schaamte bij boeren als ze bij hem aankloppen. “Vraag jezelf af wat het je gaat kosten en wat de gevolgen op langere termijn zijn voor jezelf, privé en je bedrijf, als je geen hulp in zou schakelen en niet goed zou genezen.”

De toename in burn-outs bij boeren ziet ook agrarisch coach Paulien Hogenkamp uit Wierden (OV). “Boeren kunnen hard werken, maar als de focus verlegd wordt en je passie verschuift naar iets wat onverzadigbaar is, loop je leeg. Afstand nemen is lastig, maar wel noodzakelijk om de klachten te lijf te gaan.”

Agrarisch coach Liza Simons uit De Mortel (NB) merkt net als haar collega’s een toename. “Deze is ook te wijten aan de groeiende bekendheid van coaching voor ondernemers. Zij durven eerder om hulp te vragen. De oorzaak van de burn-outs wijt ook Simons aan de toenemende druk op boeren. Ook relatieproblemen tussen partners, ouders en kinderen kunnen een oorzaak zijn. Bij boeren speelt mee dat ze een familiebedrijf hebben, waardoor niet alleen een bedrijf maar ook een gezin getroffen wordt bij werkuitval of tegenvallende cijfers.”

Het advies van Simons aan boeren met een burn-out is de oorzaak van het probleem aan te pakken en daarnaast om ruimte te creëren om het energieniveau weer op te krikken.

Over stress en burn-outs bij zelfstandigen zijn vrij weinig cijfers bekend, aldus de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas). Niet alle burnouts worden geregistreerd.