Boeren tussen de regels

Boeren tussen de regels

Boeren tussen de regels 

Wij zijn jonge boeren,
de nieuwe generatie van het eerste uur.

Wij zijn uw opvolger.

Wij komen voort uit uw idealen,
uw passie, de boerderij.

Wij zijn de boeren tussen de regels,
continu op zoek naar toekomstbestendiging.

Wij willen vooruit,

Wij maken ons zorgen.

Wij denken vaak aan onze ouders.
Hoe krijgen wij jullie mee?

Hoe zorgen wij dat er geluisterd wordt naar wie wij zijn?
Onze wensen en dromen.

Wij worstelen soms met onze positie binnen het bedrijf.
Wie zijn wij om te zeggen dat het anders moet?

Hoe zorgen wij ervoor dat onze inbreng er toe doet?
Hoe zorgen wij ervoor dat we samen bouwen aan wederzijds respect voor elkaars ideeën?

Wij staan voor grote veranderingen.
Als familie veranderen de rollen en taakverdeling.
Als bedrijf verandert onze waarde voor de maatschappij en de natuur.

Wij zorgen voor een nieuwe generatie.
Een nieuw gezicht met als fundering uw kennis en ervaring.

Help ons met opbouwen.
Praat met ons over onze idealen en dromen.

Geef ons de ruimte en zeggenschap.
Sta ons bij met uw ervaring

Wees niet bang voor onze fouten

Bouw ook aan uw toekomst
Een nieuwe rol.

Afstand en loslaten onlosmakelijk verbonden,
Met het plezier van het zien groeien van onze bedrijven.

Geef ons de kans om het goed te doen.
Ons uiterste best, met volle overgave.

Wij samen, uw toekomst.

Tekst: De jonge duinboeren in samenwerking met Liza Simons agrarisch coach Een andere aanpak.
Deze tekst kwam voort uit de training Onderscheidend ondernemen van Liza Simons.