Bedrijfsovername in de agrarische sector

Bedrijfsovername in de agrarische sector

Vijf tips voor agrarische bedrijfsovername

Al ruim een jaar loopt de samenwerking niet goed. Toen je nog buitenshuis werkte liep je elkaar niet snel in de weg. Maar sinds je volledig thuis werkt, lopen de ergernissen op. Je merkt dat je dingen lastig kunt overleggen, je gaat discussies uit de weg. Het plezier en de energie is weg, je hebt geen zin meer in al die vragen.

Bij een bedrijfsovername komt ontzettend veel kijken. Als je niet uitkijkt ben je met elkaar alleen maar aan het werk en heb je geen oog meer voor elkaar. Je vult dingen voor de ander in, je bekritiseerd elkaar voortdurend en luisteren naar elkaar lukt niet meer.

In ieder familiebedrijf zijn er wel eens conflicten. Je begrijpt elkaar niet goed of je hebt allebei een ander beeld van de toekomst. Het is belangrijk dat je hier met elkaar over kunt spreken en dat het je lukt om echt te luisteren naar het verhaal van de ander. Lukt dat niet meer? Dan loop je vast en stapelen de ergenissen zich op.

De manier waarop je als gezin met elkaar communiceert is allesbepalend voor de soepelheid waarmee een bedrijfsovername verloopt. Ben je gewend om elkaar in de ogen te kijken? Kun je vertellen wat je voelt en wat je belangrijk vindt? Als je merkt dat jij je niet begrepen voelt dan betekent dit dat je behoefte hebt aan een goed gesprek.

Te vaak wordt gedacht dat bedrijfsovername slechts een nieuwe stap is, slechts een keuze met heldere afspraken, maar dat is het niet. Het is een proces waarin de kwaliteit van jullie communicatie en de oprechte interesse in elkaar de motor is van het proces.

Als je niet zegt wat je wilt, hoe kan ik dan weten wat je van mij verwacht?

Nog steeds zijn er families waarbij het uitloopt op een bedrijfsbeeindiging of en mediation traject.

De jonge agrarische ondernemer,
worstelt vaak met zijn rol en plek op het bedrijf. Wie ben ik nou om te zeggen dat het anders moet? Dit is een veel gehoorde uitspraak van jonge boeren die net starten met het werken op de boerderij.

De overdragers,
worstelen vaak met het loslaten van het bedrijf, de verantwoordelijkheid maar ook de verbondenheid met het leven op de boerderij. Het ruimte geven voor de kinderen en daarbij gedeeltelijk afstand doen van eigen wensen en voorkeuren speelt bij alle ouders.

Het proces van bedrijfsovername bestaat hoofdzakelijk uit goed vertrouwen en duidelijkheid naar elkaar toe. Dit kun je opbouwen door regelmatig met elkaar te overleggen.

Vijf tips voor de bedrijfsovername

 1. Begin vandaag nog met structureel overleg
 2. Maak de samenwerking een standaard onderwerp van gesprek tijdens het overleg
 3. Gebruik de LSD techniek om in te begrijpen wat iemand bedoelt
  (luisteren samenvatten doorvragen)
 4. Geef complimentjes volgens de 3g’s
  Gedrag, gevoel, gevolg
 5. Werk eerst aan een goede samenwerking voordat je je gaat richten op de toekomst.
  Als de basis goed is, is het ook makkelijker om te praten over de bedrijfsovername. 

 

Probeer aan het begin van het proces direct aandacht te geven over hoe je met elkaar communiceert, wat je prettig vindt in de samenwerking en welke verwachtingen je voor de toekomst hebt. Dit heeft gedurende het hele proces continu aandacht nodig.

Een agrarisch coach helpt je om beter samen te werken en te spreken over de bedrijfsovername. 

Ik help je bij het verkennen van elkaars wensen in de samenwerking, ik leer je te luisteren naar elkaar en je krijgt handigheid in het geven van complimenten en feedback. Als coach in de agrarische sector begeleid ik samenwerkingen in familiebedrijven zodat het bedrijf goed kan presteren.

Het rijk heeft 1,8 miljoen euro uitgetrokken voor begeleiding van de bedrijfsovername, dit komt samen in het Kenniscentrum Bedrijfsovername. De subsidie komt voort uit het Jonge Boerenfonds dat per 1 januari 2020 is geopend.