Training voor erfbetreders, agrarische adviseurs

Training voor erfbetreders, agrarische adviseurs

Wil je meer informatie over de training voor jouw organisatie, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik verzorg korte presentaties, workshops en trainingen voor agrarische bedrijfsadviseurs. Het is in overleg mogelijk om de thema’s voor de trainingen op te stellen. onderwerpen die vaak terugkomen in de trainingen zijn:
– Werken vanuit persoonlijke kwaliteiten en drijfveren
– Grenzen stellen: wat is van mij en wat is van de ander?
– Doorverwijzen en overdragen aan professionals.
– Durf te vragen: LSD (Luisteren samenvatten en doorvragen)
– Provocatieve gespreksvaardigheden
– Reflectie op eigen casussen
– Collegiale intervisie: inbreng van klanten en deze samen met collega’s bespreken.

Deze trainingen verzorgde ik al voor andere erfbetreders:
Royal Friesland Campina

Vereniging agrarische bedrijfsadviseurs

Zorg om boer en tuinder (ZOB)